Beng wonen, wat houdt het in?

Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe eisen voor de bouw. Deze eisen zijn vastgelegd als de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat woningen steeds duurzamer en energiezuiniger worden. Wij leggen u uit wat de BENG eisen precies inhouden, en welke gevolgen het heeft voor het bouwen van uw droomhuis.

Wat is de BENG?

Van 1995 tot 2021 waren verschillende energieprestatie-eisen rondom de bouw vastgelegd in de EPC (Energie Prestatie Coëfficiëntie). Maar in Europa zijn er in de afgelopen jaren nieuwe eisen en doelen opgesteld rondom duurzame energie en het klimaat. Op basis hiervan had de EPC vernieuwing nodig. Deze vernieuwde eisen zijn gegoten in de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De BENG stelt dat alle nieuwbouwhuizen bijna energieneutraal moeten zijn: de CO2 uitstoot moet drastisch naar beneden. Zo draagt de BENG dus bij aan het verduurzamen van woningen.

De eisen in de BENG

De BENG is opgedeeld in drie verschillende onderdelen. In BENG 1 staat de eis beschreven, over de energiebehoefte van het gebouw(schil) in kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar. BENG 2 gaat over het primaire fossiele energiegebruik in kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar. Het aandeel hernieuwbare energie in procenten staat beschreven in BENG 3. Per BENG zijn er aandachtspunten opgesteld om aan de eisen te voldoen. Vervolgens kunnen wij, met deze aandachtspunten en technische details van de woning, berekenen of uw woning voldoet aan de eisen. 

Bij een goede isolatie en een betere luchtdichtheid (gevolgen van de BENG), is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de manier waarop frisse lucht de woning in komt. Dit is een vereiste als u een gezond en comfortabel binnenklimaat wilt creëren. Kortom: Er dient met flink wat (nieuwe) eisen rekening gehouden te worden . Goede isolatie, het  opwekken van duurzame energie, zonwering en duurzame warmte afgiften zijn slechts enkele aspecten.

Wilt u een eigen woning bouwen? Dan is het belangrijk om al deze aandachtspunten en eisen mee te nemen in de ontwerp- en bouwfase

Als u het ons vraagt, is de BENG vooral iets positiefs. We moeten op wat meer dingen letten, maar uiteindelijk brengt het veel positieve gevolgen met zich mee. De isolatie van de woning is beter, waardoor u minder energie verbruikt. Dit is duurzaam, voor de natuur en uw portemonnee. Daarnaast is de luchtdichtheid beter, wat energiezuinig is en bijdraagt aan het wooncomfort. Ook draaien de nieuwe woningen en haar apparatuur (grotendeels) op duurzame vormen van energie.

Kortom: er zitten talloze voordelen aan deze nieuwe regeling. Daarop vooruitlopend helpt Bouwbedrijf Toolstra u graag met goed advies bij het maken van de juiste en verantwoorde keuzes (milieuvriendelijk en duurzaam).

Wilt u meer informatie over de BENG normen en over hoe u dit kunt toepassen bij het bouwen van uw droomhuis?  Wij denken graag met u mee. Mail naar arjan@toolstra.nl of bel 0228-350990.